การจัดส่งสินค้า

  • ลูกค้าที่อยู่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล  =  มีรถบริการส่งถึงที่ฟรี

  • ลูกค้า ต่างจังหวัด  =  จัดส่งอย่างต่ำ 1 ลังโฟม  =  8 กล่องเล็ก/800 ไม้

  • โดยรถประจำทาง , รถตู้ , ไปทุกจังหวัด

  • ค่าขนส่งตามระยะทาง  200 บ. , 250 บ. , 300 บ. ต่อ 1 ลังโฟม